Bij Babyfit.nl worden de cognitieve en motorische vaardigheden gestimuleerd en gemotiveerd. We staan voor ontwikkelingsgericht dit houdt in dat wij goed contact hebben met het wijkgezondheidscentrum Lindenholt en hier ook de nodige tips en ondersteuning van gebruiken. Wij staan voor plezier voor ieder kind op zijn of haar eigen manier net zoals, vertrouwen en deskundigheid. Dit doen we alle door te werken met een vast dagprogramma, materialen die voldoen volgens de EN normen en werken er professionele en opgeleide mensen. Heeft uw kindje een heup of andere afwijking? Ook dan is babyfit een plek voor uw kindje. Bij babyfit maken wij geen onderscheid voor als uw kindje bijvoorbeeld een beperking of achterstand heeft. Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talent. Belangrijk is dan wel dat er contact is met uw arts om te bespreken welke oefeningen er mogelijk zijn. Om zo de juiste zorg af te stemmen.