Welkom bij BABYFIT.nl

Voor baby’s is het contact maken met ouders belangrijk. Het is de basis en het platform voor de toekomst.

Contact maken kan op verschillende manieren; praten, zingen, aanraking en aankijken. 
Ieder mens, iedere baby heeft de behoefte om te spelen. 
Door alle hectiek van het dagelijkse leven vergeet je soms extra te genieten.
Babyfit speelt hierop in en garandeert quality time met uw kind.

Ontwikkeling

Bij Babyfit.nl worden de cognitieve en motorische vaardigheden gestimuleerd en gemotiveerd. We staan voor ontwikkelingsgericht dit houdt in dat wij goed contact hebben met het wijkgezondheidscentrum Lindenholt en hier ook de nodige tips en ondersteuning van gebruiken.

Yoga

Yoga wordt aangeboden in groepslessen maar, ook is er een mogelijkheid tot individuele les mocht er hier vraag naar zijn. Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van liedjes/versjes en rustgevende muziek. Zo bouwen de prikkels op en bouwen het af naar totale ontspanning.

Massage

Éen aanraking, één knuffel en één lach. Fijne maar ook eenvoudige manier om contact te maken. Geborgenheid, veiligheid en vertrouwen staan hierbij centraal. Babymassage wordt gegeven in een ruimte van rust en warmte. Hierbij is het belangrijk dat zowel ouder als kind ontspannen is.

VOOR DE TOTALE ONTWIKKELING

Babyfit is een concept waarin er verder wordt gekeken en gedacht vanuit het centrale middelpunt “uw kind”
Babyfit biedt ook de nodige cursussen en voorlichtingen aan. 
Wij menen dat het belangrijk is om oog te hebben voor de basisbehoefte.
Zolang een kind zich veilig voelt, zichzelf kan zijn zal een kind zich verder ontwikkelen.
 
Babyfit biedt ook de mogelijkheid aan tot baby of peuterfeestjes in het pand. Bent u nieuwsgierig geworden naar de opties, neem dan contact met ons op via mail of telefonisch. 

Onze locatie wordt op zeer spoedige termijn bekend gemaakt